Investujte do nehnuteľností spolu s nami.
Vaše peniaze budú nadštandardne zarábať a zároveň aj pomáhať.

DO ČOHO INVESTUJEME?


Investujte spolu s nami do nehnuteľností, ktoré nakupujeme pre vopred známych zákazníkov a za vopred dohodnutých časových a finančných podmienok.

Vďaka nášmu obchodnému modelu nehnuteľnosti nakupujeme pod ich trhovú hodnotu, ihneď majú zabezpečený pravidelný výnos a vopred nastavený exit. Z tých dôvodov je investovanie do nehnuteľností s nami bezpečné, predvídateľné a výnosné.

Nakupujeme len nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú nasledovné:

  • majú vopred známeho zákazníka,
  • považujeme ich za likvidné,
  • ich technický stav umožňuje plánovaný spôsob ich užívania,
  • prejdu našim dôkladným due-diligence.
Bezpečné, výnosné a predvítateľné investovanie do nehnuteľností.

PREČO S NAMI?

VÝNOSNE

Investovanie do nehnuteľností spolu s nami je výnosnejšie a bezpečnejšie ako nakupovanie nehnuteľností priamo alebo cez bežné podielové fondy.

BEZPEČNE

Vaša investícia bude po celý čas zabezpečená záložným právom. Zároveň sa nemusíte obávať prípadného ochladenia trhu s nehnuteľnosťami.

BEZ STAROSTÍ

Odpadne vám množstvo práce a starostí spojených s kúpou, prenájmom, údržbou a prípadným predajom nehnuteľnosti.

S ROZUMOM

Nehnuteľnosti nakupujeme v priemere 20 % pod ich trhovú hodnotu. Vopred vieme komu, kedy a za koľko ich predáme.

KONVERZIA

V prípade záujmu budete môcť svoju investíciu konvertovať na akcie služby VoVlastnom.sk a ešte viac zhodnotiť svoje investované peniaze.

  Bežné investovanie
do nehnuteľností
Investovanie do
nehnuteľností s nami
Kúpa
Kúpa nehnuteľností za ich trhovú hodnotu.
Vďaka nášmu obchodnému modelu nakupujeme nehnuteľnosti len za 50 až 85 % ich trhovej hodnoty.
Výnos
Realizovateľný výnos z prenájmu na úrovni 2 - 5 % p.a.
Zabezpečený výnos na úrovni 8 - 16 % p.a.
 
Riziko, starosti a iné náklady
Poistenie nehnuteľnosti, škody, fond opráv a pod.

Pokles cien nehnuteľností či už z dôvodu zvýšenia hypotekárnych úrokových sadzieb alebo iných vonkajších vplyvov.

Pokles dopytu po prenájme či kúpe nehnuteľnosti.

Starosti s nájomníkmi, ktorí môžu byť častokrát neprispôsobiví, možné výpadky nájmov alebo neplatiči.
Poistenie, škody, fondy opráv a iné poplatky sa nás netýkajú. Znášajú ich naši nájomníci.

Garantujeme pravidelný mesačný výnos aj jeho výšku bez ohľadu na aktuálnu situáciu a dopyt na trhu.

V našom prípade sa nejedná o bežných nájomníkov. Ide o klientov, ktorí majú k nehnuteľnosti vzťah s úmyslom ju odkúpiť, a sú teda vysoko motivovaní dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky.

V roku 2021

vyplatený výnos až 12 %

Ročný výnos, ktorý viete s nami získať sa pohybuje v rozmedzí 8 až 16 %.
V roku 2021 sme investorom priniesli 12 % výnos. Na výške výnosov sa negatívne neprejaví ani ochladenie trhu, korekcia cien nehnuteľností či zmena hypotekárnych úrokových sadzieb. Zároveň máme priamo v zmluvách zabudovaný protiinflačný ochranný mechanizmus. Výnos posielame na váš účet pravidelne každý mesiac.

PARAMETRE INVESTÍCIE

1. Investujeme spoločne

Vaše peniaze prikladáme k už nami investovaným peniazom. Vaša investícia bude zarábať rovnako efekívne, ako zarábajú naše peniaze v portfóliu.

3. 100 % obsadenosť

Z povahy našej služby vyplýva, že naše nehnuteľnosti sú obsadené na 100%, čo zaručuje stabilný a spoľahlivý zdroj výnosu z investície.

5. Predčasné vyplatenie

V prípade potreby z vašej strany, vieme operatívne pristúpiť aj k predčasnému vráteniu investíce.

2. Garantovaný výnos

Základný výnos vám zmluvne garantujeme, pričom reálne dosahovaný výnos sa pohybuje medzi 8 až 16 % p.a. Výplatu výnosu posielame priamo na váš účet pravidelne každý mesiac.

4. Zabezpečenie

Vaša investícia bude po celý čas zabezpečená záložným právom ku konkrétnej nehnuteľnosti podľa vášho výberu.

6. Možnosť konverzie

V roku 2022 plánujeme investorom umožniť konverziu ich investícií na akcie spoločnosti. Vďaka tomu získajú príležitosť stať sa spolumajiteľom našej služby a ešte lepšie zhodnotiť svoje investované peniaze.

1. Investujeme spoločne

Vaše peniaze prikladáme k už nami investovaným peniazom. Vaša investícia bude zarábať rovnako efekívne, ako zarábajú naše peniaze v portfóliu.

2. Garantovaný výnos

Základný výnos vám zmluvne garantujeme, pričom reálne dosahovaný výnos sa pohybuje medzi 8 až 16 % p.a. Výplatu výnosu posielame priamo na váš účet pravidelne každý mesiac.

3. 100 % obsadenosť

Z povahy našej služby vyplýva, že naše nehnuteľnosti sú obsadené na 100%, čo zaručuje stabilný a spoľahlivý zdroj výnosu z investície.

4. Zabezpečenie

Vaša investícia bude po celý čas zabezpečená záložným právom ku konkrétnej nehnuteľnosti podľa vášho výberu.

5. Predčasné vyplatenie

V prípade potreby z vašej strany, vieme operatívne pristúpiť aj k predčasnému vráteniu investíce.

6. Možnosť konverzie

V roku 2022 plánujeme investorom umožniť konverziu ich investícií na akcie spoločnosti. Vďaka tomu získajú príležitosť stať sa spolumajiteľom našej služby a ešte lepšie zhodnotiť svoje investované peniaze.

BEZPEČNOSŤ A GARANCIE

Vašu investíciu zabezpečíme záložným právom k nehnuteľnosti, výnos z investície vám zmluvne garantujeme.

AKO POSTUPOVAŤ?


1. Vstupné informácie

Na úvod vám poskytneme všetky informácie spojené s investíciou, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie. Môžeme tak urobiť na osobnom stretnutí v niektorej z našich kancelárií, telefonicky, prípadne inou formou, ako vám vyhovuje. Na začiatok nás stačí kontaktovať.

3. Prevod peňazí, poskytnutie zábezpeky

Po podpise investičnej zmluvy nasleduje prevod investičných prostriedkov na náš účet, zároveň vám poskytneme vopred dohodnutú formu zabezpečenia vašej investície.

5. Ukončenie alebo predĺženie investície

V prípade, že neprejavíte záujem na predĺžení dĺžky trvania vašej investície, celú investíciu vrátane ešte nevyplateného výnosu z investície vám vrátime najneskôr k termínu splatnosti. V prípade záujmu na predĺžení trvania investície alebo zmeny výšky investície s vami podpíšeme dodatok k investičnej zmluve.

2. Rozhodnutie o podmienkach investície

Na základe získaných informácií môžete urobiť rozhodnutie o výške investície, jej trvaní a zároveň sa dohodneme na spôsobe jej zabezpečenia. Štandardne, ako zábezpeku poskytujeme osobné ručenie majoritného akcionára našej spoločnosti alebo zriaďujeme záložné právo k vybranej nehnuteľnosti. Akonáhle ste pripravení investovať, podpíšeme s vami zmluvu o investícii.

4. Pravidelný report a výplata výnosu

Pravidelne, každý mesiac vám budeme zasielať report výpočtu výnosu z investície za daný mesiac, zároveň vám na bankový účet zašleme prislúchajúcu výplatu výnosu.

6. Predčasné splatenie investície

V prípade, že budete z akýchkoľvek dôvodov potrebovať predčasné splatenie vašej investície, stačí nás kontaktovať telefonicky alebo písomne, vždy sa posnažíme vyjsť vám maximálne v ústrety, pretože rovnako ako spokojný zákazník dokáže priniesť ďalších zákazníkov, len spokojný investor odporučí investíciu ďalším.

1. Vstupné informácie

Na úvod vám poskytneme všetky informácie spojené s investíciou, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie. Môžeme tak urobiť na osobnom stretnutí v niektorej z našich kancelárií, telefonicky, prípadne inou, ako vám vyhovuje. Na začiatok nás stačí kontaktovať.

2. Rozhodnutie o podmienkach investície

Na základe získaných informácií môžete urobiť rozhodnutie o výške investície, jej trvaní a zároveň sa dohodneme na spôsobe jej zabezpečenia. Štandardne, ako zábezpeku poskytujeme osobné ručenie majoritného akcionára našej spoločnosti alebo zriaďujeme záložné právo k vybranej nehnuteľnosti. Akonáhle ste pripravení investovať, podpíšeme s vami zmluvu o investícii.

3. Prevod peňazí, poskytnutie zábezpeky

Po podpise investičnej zmluvy nasleduje prevod investičných prostriedkov na náš účet, zároveň vám poskytneme vopred dohodnutú formu zabezpečenia vašej investície.

4. Pravidelný report a výplata výnosu

Pravidelne, každý mesiac vám budeme zasielať report výpočtu výnosu z investície za daný mesiac, zároveň vám na bankový účet zašleme prislúchajúcu výplatu výnosu.

5. Ukončenie alebo predĺženie investície

V prípade, že neprejavíte záujem na predĺžení dĺžky trvania vašej investície, celú investíciu vrátane ešte nevyplateného výnosu z investície vám vrátime najneskôr k termínu splatnosti. V prípade záujmu na predĺžení trvania investície alebo zmeny výšky investície s vami podpíšeme dodatok k investičnej zmluve.

6. Predčasné splatenie investície

V prípade, že budete z akýchkoľvek dôvodov potrebovať predčasné splatenie vašej investície, stačí nás kontaktovať telefonicky alebo písomne, vždy sa posnažíme vyjsť vám maximálne v ústrety, pretože rovnako ako spokojný zákazník dokáže priniesť ďalších zákazníkov, len spokojný investor odporučí investíciu ďalším.

Chcem vedieť viac o investovaní s vovlastnom.sk:

Investícia, ktorá zarába aj pomáha!

Headquarters
BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

člen skupiny BizPartner Group
www.bizpartnergroup.com

bizpartner@bizpartner.sk
+421 948 895 603
Česká Republika
BizPartner Group CZ s.r.o.
Výstavní 1928/9
701 00 Ostrava

Nemecko a Rakúsko
BizPartner Group GmbH
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spolupráca s realitnými kanceláriami Inzercia nehnuteľností Pre investorov