Blog

Blog VoVlastnom - Ako bezpečne previesť kúpnu cenu  predávajúcemu?

Ako bezpečne previesť kúpnu cenu predávajúcemu?

Na čo si je potrebné dať dobrý pozor pri kúpe nehnuteľnosti? Kedy, ako a za akých podmienok uhrádza kúpnu cenu kupujúci predávajúcemu?

Zo skúseností vieme, že tento fakt veľa kupujúcich podceňuje. Uhradia kúpnu cenu na účet predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy a neuvedomujú si ale fakt, že podpisom kúpnej zmluvy sa nestávajú novými majiteľmi nehnuteľnosti. Pokiaľ kataster nezapíše na list vlastníctva ich ako nového majiteľa platí, že majiteľom je stále pôvodný vlastník. Môže sa stať, že kupujúci síce zaplatí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu, ale kataster z nejakého dôvodu nezapíše na list vlastníctva kupujúceho ako nového majiteľa, a tedakupujúci nemá svoje peniaze a ani nevlastní nehnuteľnosť. Takáto nepríjemnosť sa väčšinou vyrieši, no trvá to určitý čas a stojí kopec nervov.

Takže aký je bezpečný spôsob úhrady kúpnej ceny predávajúcemu?

Odporúčame vinkuláciu alebo notársku úschovu.

Vinkulácia

Znamená účelové obmedzenie dispozičného práva kupujúceho k peňažným prostriedkom na jeho účte v banke. Kupujúci požiada v banke o vinkuláciu peňazí na jeho účte na základe predloženej žiadosti a kúpnej zmluvy. Peniaze budú vyplatené bankou predávajúcemu, po splnení dohodnutých podmienok uvedených v kúpnej zmluve. Najčastejšou podmienkou pre vyplatenie peňazí predávajúcemu je predloženie listu vlastníctva, na ktorom je uvedený ako vlastník nehnuteľnosti kupujúci.

Zmluvu o vinkulácii pripraví banka. V zmluve sa ďalej uvádza výška finančných prostriedkov, ktoré budú zablokované, ako aj doba, počas ktorej bude kúpna cena vinkulovaná.

Nakladanie s peniazmi na vinkulovanom účte je možné len so súhlasom predávajúceho a týmto má predávajúci istotu, že finančné prostriedky sú preňho rezervované.

Notárska úschova

O notársku úschovu (zábezpeky) je možné požiadať ktoréhokoľvek notára. U notára sa spíše notárska zápisnica, kde bude uvedené číslo účtu, na ktoré prevedie kupujúci svoje peniaze. Táto zápisnica obsahuje presné podmienky, po ktorých splnení uvoľní notár kúpnu cenu predávajúcemu. Najčastejšou podmienkou pre vyplatenie peňazí predávajúcemu je predloženie listu vlastníctva, na ktorom je uvedený ako vlastník nehnuteľnosti kupujúci.

Notárska úschova chráni peniaze pred exekútorom.

Pri vinkulácii môže vzniknúť problém, ak je na kupujúceho začatá exekúcia, môže exekútor siahnuť aj na finančné prostriedky uložené na vinkulovanom účte.

Vinkulácia alebo notárska úschova je pre kupujúceho najjednoduchším spôsobom, ako minimalizovať riziko pri úhrade kúpnej ceny za nehnuteľnosť.« späť na všetky články

Kontaktný formulár

Headquarters
BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

člen skupiny BizPartner Group
www.bizpartnergroup.com

bizpartner@bizpartner.sk
+421 948 895 603
Česká Republika
BizPartner Group CZ s.r.o.
Výstavní 1928/9
701 00 Ostrava

Nemecko a Rakúsko
BizPartner Group GmbH
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spolupráca s realitnými kanceláriami Inzercia nehnuteľností Pre investorov